Các bước đơn giản để nhận tiền thưởng USD$20!

Đăng ký
Trở thành thành viên TOP1 Markets .
Theo dõi & Chia sẻ
Theo dõi TOP1 Markets trên Twitter/ Facebook và chia sẻ/ retweet bài đăng đã ghim.
Tham gia Nhóm Telegram (không bắt buộc)
Tham gia Nhóm Telegram (không bắt buộc)
Điền vào mẫu.
Nhận tiền thưởng chia sẻ USD$20 ngay!

Tiền thưởng có thể được rút khi các điều kiện đã được đáp ứng.

Để kích hoạt chức năng rút tiền, nhà cần phải

nạp ít nhất USD$50 hoặc có giá trị tương đương của USDT.
và giao dịch ít nhất 0.5 lot sau khi đặt nạp tiền.
Các nhà sẽ nhận được tiền thưởng chia sẻ trước khi nạp tiền và tiền thưởng có thể giao dịch.
Lợi nhuận có thể được rút khi các điều kiện trên đã được đáp ứng.
Tham gia TOP1 Markets Yêu cầu nhận tiền thưởng chia sẻ USD$20!
Chỉ với 4 bước!
ĐĂNG KÝ NGAY!
Điền vào mẫu
Vui lòng tham khảo "Điều khoản và Điều kiện về Tiền thưởng" để biết thêm chi tiết.
Ưu đãi tiền thưởng được giới hạn ở MỘT: Người, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản thanh toán, địa chỉ IP hoặc máy tính dùng chung (ví dụ: Thư viện công cộng hoặc nơi làm việc).

Không thể rút hoặc chuyển tiền thưởng trước khi các yêu cầu giao dịch được đáp ứng.

Xin lưu ý rằng các nhà cũng có thể tham gia vào chương trình IB của chúng tôi. Kiếm một khoản tiền hoa hồng lớn chỉ bằng cách mời bạn bè, đồng nghiệp hoặc người theo dõi của bạn giao dịch với TOP1 Markets.

Không có ngày hết hạn và tiền thưởng sẽ luôn có sẵn trong tài khoản giao dịch trừ khi nhà bị thua lỗ, rút tiền hoặc vi phạm Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.

Để nhận được tiền thưởng của bất kỳ sự kiện nào, nhà phải xác minh tài khoản qua email. Trong một số trường hợp, xác minh qua SMS có thể được yêu cầu.

TOP1 Markets có quyền quyết định, hủy bỏ hoặc hạn chế khuyến mãi tiền thưởng bất cứ lúc nào.
Yêu cầu Retweet/ Chia sẻ ảnh chụp màn hình:
1. Ảnh chụp màn hình phải hiển thị rõ ràng trang chủ hồ sơ của bạn.

2. Ảnh chụp màn hình phải bao gồm lượt retweet/ chia sẻ bài đăng đã ghim của TOP1 Markets.

3. Tài khoản phải được tạo trên một năm và có hơn 50 bạn bè/ người theo dõi.

Vui lòng tham khảo ảnh chụp màn hình mẫu bên dưới để biết chi tiết: